Arabalar Neden Bağlanıyor? Arabalar Neden Yakalanıyor?

Araç Bağlama Araç Yakalama İthal Araç İthal Araba Bağlama Yakalama türleri hk.

İthal araçlarla ilgili yapılan inceleme ve değerlendirmeler iki ana koldan yürümektedir. Birincisi idari

işlem (Gümrük Müdürlüğü eliyle) ikincisi ise adli işlem (mahkemeler eliyle) yürüyen inceleme ve

araştırmalardır.

İdare eliyle yapılan araştırmaların neticesinde bir kısım dosyalarda suç unsuruna rastlandığı

kanaatiyle adliyeye sevkedilen ve savcılık/mahkemelere intikal eden dosyalar olduğu gibi; bir kısım

dosyalarda da idari yaptırım kararları uygulanmıştır.

Mahkemeler, yaptıkları inceleme ve değerlendirmeler neticesinde bir dönem davaların sonuna kadar

araçların toplanmasına (yakalanmasına) karar vermişlerdir. Bu kararlar uygulanmaya başlandığında

yapılan yoğun itirazlar mahkemeler tarafından haklı bulunmuş; ceza yargılaması sonuna kadar araçlar

üzerinde (devir yasağı) içeren tedbirler baki kalmak üzere maliklerine iadesine karar verilmiştir.

Bu kısım araçlarla ilgili olarak hali hazırda yakalamalı olarak aranan araç kalmamıştır. Belki nadir de

olsa mahkemeye müracaat etmedikleri için araçlarındaki yakalama kaldırılmamış olanlar varsa o

kişiler ilgili mahkemelere müracaat ederek yakalamanın kaldırılmasına karar verilmesini isteyebilirler.

İdari işlem sonucu el koyma kararı verilmiş araçlar için ise, idare tarafından ‘‘mülkiyetin kamuya

geçirilmesi’’ kararı verilenler vardır. Bu araçlarla ilgili olarak hem idareye (üst makam olan gümrük

bölge müdürlüğüne) itiraz edilmesi gerekmektedir, hem de itiraz reddedildiği veya itiraza cevap

verilmediği takdirde dava açılması gerekmektedir. BU İŞLEMLER SÜRELİ İŞLEMLERDİR. İTİRAZ İÇİN

KARARIN TEBLİĞİNDEN veya TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN İÇİNDE İTİRAZ

EDİLMESİ; İTİRAZ ÜZERİNE İDARE TARAFINDAN 60 GÜN İÇİNDE RED CEVABI VERİLDİĞİ TAKDİRDE

VERİLEN CEVABIN TEBLİĞİNDEN SONRAKİ 60 GÜN İÇİNDE DAVA AÇILMASI GEREKMEKTEDİR.

İşlemler süreli işlemler olduğundan bir hukukçu eliyle takip edilmesi önem ve aciliyet arz etmektedir.

Post by Nuri Doğan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir