Arabalardaki Tedbirler Kalkacak Mı?

Eyl 26, 2015

dogannuri

Genel

0

Arabalardaki tedbirlerin kalkması hususunda hem tüketicilerden hem de ithalatçı tüccarlardan mahkemelere sunulan ısrarlı taleplere rağmen bugüne kadar müspet bir sonuç alın-a-mamıştır. Mahkemeler, tedbirin kaldırılması taleplerini tamamıyla reddetmektedirler. Mahkemeye sunulacak bir dilekçe ile tedbirin kalkması şu anda mümkün gözükmemektedir.

Mahkemelere yapılan savunmalar çerçevesinde gerek yurtdışı yazışmalar yapılması, gerekse de bilirkişi incelemeleri neticesinde mahkeme kanaatinin değişmesi mümkün olmakla birlikte şu anda mevcut durumda mahkemelerin tedbirlerin kaldırılması yolundaki taleplere bakışı olumsuzdur. (Temmuz 2015 itibariyle)

Ancak ithalatçıların gerek bakanlık nezdinde gerekse de mecliste grubu bulunan partiler nezdinde çalışmalar yürütmeye devam etmektedirler. Bu çalışmalar bir gün bir kanun çıkarılması ile sonuçlanabilirse yeni çıkacak bir kanunla tedbirlerin kalkabileceği değerlendirilmektedir.

Post by Nuri Doğan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir