Arabama Devlet El Koyacak Mı, Arabam Elimden Gider Mi, Arabam Hakkında Müsadere Kararı Verilir Mi?

Eyl 26, 2015

dogannuri

Genel

0

Kural olarak suça karışan veya suçta kullanılan bir eşya, müsadere edilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) eşya müsaderesi başlıklı 54. maddesi, iyi niyetli üçüncü kişiler elindeki eşyaların müsaderesini yasaklamaktadır. Daha doğru ifade ile bir eşyanın müsadere edilebilmesini, ‘‘iyi niyetli üçüncü kişi elinde olmaması’’ şartına bağlamaktadır. Bu kapsamda değerlendirildiği zaman, tüketicilerin adına tescillenmiş araçlar, ‘‘iyi niyetli üçüncü kişiler elindeki eşya’’ konumundadır. Bu nedenle keskin bir ifade ifade etmek gerekirse tüketicilere ait araçların müsadere edilmesi yasaktır! İmkansızdır! Zira, şu ana kadar yargılanan hiçbir dosyada hiçbir malikle ilgili kötü niyet iddiası, isnadı ve/veya kötü niyete ilişkin bir delil yoktur. Kötü niyetli olmayan, kötü niyetli olduğuna ilişkin bir iddia/isnat/delil de bulunmayan tüketicilerin araçları nasıl hangi kanuna ve hukuki düzenlemeye istinaden müsadere edilecektir?

Hele hele bu araçların tamamını tescilli araçlar olduğu, sicile güven ilkesinin sonucu olarak sicil kayıtlarına güvenerek hak elde eden (mülkiyet hakkı sahibi) üçüncü kişilerin hakları devletin koruma ve teminatındayken, bu araçların müsadere edilmesi en temel anayasal hakları ve güvenceleri ezen, yok sayan ve zedeleyen bir işlem olacaktır. Bu nedenlerle, araç maliki üçüncü kişiler iyi niyetliyseler, kötü niyetleri ispatlanmadıkça araçlarına el konulması ya da araçlarının müsadere edilmesi mümkün değildir.

Post by Nuri Doğan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir