BLOG MASONRY

Türkiye Cumhuriyeti devleti, anayasal bir hukuk devletidir. Kişilerin mülkiyet hakkı anayasal teminat altındadır. Yani, kişilerin bir malı (eşyayı) edinimleri ve bu eşya üzerindeki mülkiyet hakkının muhafazası devletin sorumluluğu ve güvencesindedir. Ülkemizde bir eşyanın hangi koşullarda nasıl kazanılacağını; eşya üzerindeki mülkiyet hakkının hangi koşullarda ispatlanabileceğini ve bu hakkın kazanılması sırasında ne gibi şekil şartlarına tabi olduğunu [...]

Eyl 26, 2015

0

Gümrük Bakanlığı, dönem dönem yurtdışı araştırma yaparak geçmişte ithalatı yapılmış eşyanın (bu arada arabaların) yurtiçine girişine esas evraklar üzerinde araştırma ve inceleme/denetim yapmaktadır. Bu inceleme ve denetimler çerçevesinde araçların menşe’i ülke makamları nezdinde de bir takım araştırmalar yapmaktadır. Yapılan çalışmaların çoğunda distribütörlerin de sabotesi sonucu, ithalatçılara olan güvenin sarsılması ve ithalatçıların pastadan aldıkları payın düşürülmesine [...]

Eyl 26, 2015

0

Birkaç yılda bir gümrük bakanlığı müfettişlerince özellikle distribütör harici ithalatçılar eliyle ülkeye ithal edilen araçlarla ilgili olarak inceleme ve denetim yapılmaktadır. Bu inceleme ve denetimler neticesinde tüketicilerin mağdur olduğu süreçler yaşanabilmektedir. Bu nedenle tüketiciler, lüks araç satın alırken ithalatçılar eliyle ithal edilmiş araçları alırken tedirginlik yaşamaktadırlar. Her ticarette, her işte olduğu gibi ithal araç alımında […]

Eyl 26, 2015

0


Gönder