Blog Wide

Home » Blog Wide

ÖTV? AF? MAĞDUR? MÜŞTEKİ? SUÇTAN ZARAR GÖREN? Bir kavram karmaşasıdır süregeldi ve en sonunda ‘‘sıtmaya razı eden’’ formül, kanunlaştı. Fazla yoğun-hukuki tabirlere boğmadan kısaca yeni düzenleme hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu yazıda bize sıkça sorulan soruları baz alarak mümkün mertebe kapsayıcı bir şekilde anlatmaya çabalayacağım: Af çıktı mı? Bu kanuni düzenlemeye ‘‘af’’ demek ne kadar […]

Gümrük Bakanımız, 23 Kasım 2016 tarihinde yaptığı açıklama ile bir kanuni düzenlemenin müjdesini verdi. Gümrükten ikinci el olarak giren fakat sıfır olarak beyan edilmiş araçlarla ilgili ve diğer benzeri sorunlarla ilgili çözüm getirecek bir düzenlemeden bahsetti. Haberin son satırında Sn. Bakanımızın çok vurucu bir cümlesi var: ‘‘Tüfenkci, “Böylelikle bu araçların otoparklarda çürümelerinin önüne geçmek istiyoruz. […]

Araç Bağlama Araç Yakalama İthal Araç İthal Araba Bağlama Yakalama türleri hk. İthal araçlarla ilgili yapılan inceleme ve değerlendirmeler iki ana koldan yürümektedir. Birincisi idari işlem (Gümrük Müdürlüğü eliyle) ikincisi ise adli işlem (mahkemeler eliyle) yürüyen inceleme ve araştırmalardır. İdare eliyle yapılan araştırmaların neticesinde bir kısım dosyalarda suç unsuruna rastlandığı kanaatiyle adliyeye sevkedilen ve savcılık/mahkemelere [...]

Eyl 26, 2015

dogannuri

Genel

0

Arabalardaki tedbirlerin kalkması hususunda hem tüketicilerden hem de ithalatçı tüccarlardan mahkemelere sunulan ısrarlı taleplere rağmen bugüne kadar müspet bir sonuç alın-a-mamıştır. Mahkemeler, tedbirin kaldırılması taleplerini tamamıyla reddetmektedirler. Mahkemeye sunulacak bir dilekçe ile tedbirin kalkması şu anda mümkün gözükmemektedir. Mahkemelere yapılan savunmalar çerçevesinde gerek yurtdışı yazışmalar yapılması, gerekse de bilirkişi incelemeleri neticesinde mahkeme kanaatinin değişmesi mümkün [...]

Eyl 26, 2015

dogannuri

Genel

1

Araçlara konulan tedbirler ya da uygulanan müsadere kararları ile ilgili klasik bakış açısına göre araçta hukuki ayıp vardır, araç alımına ilişkin sözleşmenin feshini istemek ya da ayıp kadar bedel indirimi talep etmek ya da ayıbın kaldırılmasını istemek hakkımız vardır. Klasik bakış açısına sahip meslektaşlar, ‘‘Tüketici Mahkemesi’nde dava açalım, sözleşmeyi feshedip araç için ödediğimiz bedelin iadesini [...]

Eyl 26, 2015

dogannuri

Genel

0

Yukarıdaki makalelerimizde, araç alırken dikkat edilmesi lazım gelen hususlardan başlayarak araçlar hakkındaki iddiaların mesnetsizliği, konulan tedbirlerin ve müsadere talebinin haksızlığı hususları  (mümkün olduğunca) kısaca izah edilmiştir. Aşağıda sorumlu makamlar ve sorumluluk sebepleri kısaca açıklanmıştır: (Sorumluluk sebepleri açılan davaların haklı veya haksız olduğu varsayımlarına göre farklılık gösterebilir.) Yukarıda da izah edildiği üzere, tescile tabi eşya olması [...]

Eyl 26, 2015

dogannuri

Genel

0

Türkiye’ye ithal edilen bir kısım araçlar, yurtdışında tescil görmüş sonrasında Türkiye’ye ithal edilmiş araçlardır. Ülkeye ‘‘sıfır’’ olmayan araç girişi yasak (Ekonomi Bakanlığı’nın özel iznine tabi) olduğundan Gümrük Bakanlığı’nca yapılan araştırmalarda araçların ‘‘sıfır’’ olup olmadığı hususunda da inceleme ve araştırma yapılmaktadır. Ancak şeffaf ve hukuka dayalı anayasal demokrasiyle yönetilen bir devletten beklenen, araçların ithalat işlemlerini tamamlamazdan [...]

Eyl 26, 2015

dogannuri

Genel

0

Kural olarak suça karışan veya suçta kullanılan bir eşya, müsadere edilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) eşya müsaderesi başlıklı 54. maddesi, iyi niyetli üçüncü kişiler elindeki eşyaların müsaderesini yasaklamaktadır. Daha doğru ifade ile bir eşyanın müsadere edilebilmesini, ‘‘iyi niyetli üçüncü kişi elinde olmaması’’ şartına bağlamaktadır. Bu kapsamda değerlendirildiği zaman, tüketicilerin adına tescillenmiş araçlar, ‘‘iyi [...]

Eyl 26, 2015

dogannuri

Genel

0

Yurtdışı piyasasında özellikle küçük ülke distribütörleri ve yetkili satıcıları, kendilerine tanınan indirim kotasını tamamlayabilmek maksadıyla; bazen de acil nakit ihtiyacı gibi farklı sebep ve gerekçelerle ellerindeki araç stoklarını bir an önce eritmek için liste fiyatları üzerinden ciddi indirimler ve kampanyalar düzenlemektedirler. Özellikle toplu alımlarda alınan iskontolar sebebiyle araç alım değerleri aşırı derecede düşmektedir. Avrupa bayilerinin [...]

Eyl 26, 2015

dogannuri

Genel

0

İthalat beyannamesi, ithal edilen bir eşyanın gümrük işlemleri sırasında (ödenmesi gereken vergilere esas olmak üzere) eşyanın niteliği ve değeri üzerinden gümrük idaresine sunulan beyannamedir. Gümrük idaresince alınacak vergiler bu beyan değerleri üzerinden tahsil edilmektedir. İthalat beyanname değerlerinin doğru beyan edilmesi, vergilerin doğru tahsili açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle devlet, gerçek alım değeri üzerinden [...]

Gönder