Çifte Fatura veya Faturada Sahtecilik İddiasının Dayanağı Nedir?

Eyl 26, 2015

dogannuri

Genel

0

Yurtdışı piyasasında özellikle küçük ülke distribütörleri ve yetkili satıcıları, kendilerine tanınan indirim kotasını tamamlayabilmek maksadıyla; bazen de acil nakit ihtiyacı gibi farklı sebep ve gerekçelerle ellerindeki araç stoklarını bir an önce eritmek için liste fiyatları üzerinden ciddi indirimler ve kampanyalar düzenlemektedirler. Özellikle toplu alımlarda alınan iskontolar sebebiyle araç alım değerleri aşırı derecede düşmektedir.

Avrupa bayilerinin totalde karlı bir iş olmakla birlikte araç başı değerlendirildiğinde kimi zaman zararına yaptığı bu satışlardan dolayı (zararına satış göstermemek adına) veya Avrupa’da faaliyet gösteren ihracatçı esnafın yüksek KDV iadesi almak gibi bir takım sebeplerle nihai fatura, kat’i hesap adı altında faturalar kestiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ancak bu ikincil faturaların yurtiçi esnafla tek ilgisi faturanın üzerinde esnafın isminin geçiyor olmasıdır. Bu bağlantının haricinde bugüne kadar dosyalara ne bir sözleşme, ne bir ödeme belgesi, ne bir tebligat girmiş değildir. Ticaretle uğraşan ya da ticari işlerin gidişatını az çok bilen herkesin malumu olduğu üzere bir vergi mükellefi, herhangi bir başka vergi mükellefi adına fatura düzenleyebilir. Bunun engellenmesi mümkün değildir. Bir vergi mükellefinin düzenlediği faturanın diğer vergi mükellefi ile ilişkilendirilebilmesi yahut diğer vergi mükellefi açısından bağlayıcı olabilmesi için, ya faturanın diğer şirket defterlerine işlenmesi yahut da diğer şirkete tebliğ edilmiş olmasına rağmen süresi içinde faturaya itiraz edilmemiş olması şarttır.

Yukarıda da izah edildiği üzere, yurtdışında bulunduğu ileri sürülen fatura ithalatçı esnaf tarafından imzalanmamışsa; –ki hiçbir ikincil faturada yurtiçi ithalatçı esnafın imzası yoktur.-, ithalatçı esnaf tarafından hiçbir resmi işlemde kullanılmamışsa; -ki hiçbir ikincil fatura ithalatçılar tarafından resmi bir işlemde kullanılmamıştır.-, bu fatura yurtiçi esnafa tebliğ edilmemişse; -hiçbir ikincil fatura yurtiçi esnaflara tebliğ de edilmemiştir.-, bu faturalar sebebiyle yurtiçi esnafın bir ödeme evrakı da tespit edilmemişse; -ki hiçbir ikincil fatura için tespit edilmiş bir ödeme de yoktur, bu hususta bir inceleme de yoktur.-, bu ikincil faturaların taraflar arasındaki gerçek sözleşme değerinin yansıttığı, daha doğrusu sahte olmadığı kanıtlanamamışsa; -ki hiçbir ikincil fatura açısından bu minvalde bir değerlendirme yapılmamıştır-, sırf yurtiçindeki esnafın ismi evrak üzerine yazılmış diye bu faturaları gerçek; ithalat beyannamesi ekindeki faturaları sahte kabul etmek ne kadar makuldür? Bu şekilde bir değerlendirme temel hukuk kurallarına aykırıdır. Bu nedenle ikincil fatura iddiaları tamamen dayanaksız, hukuka aykırı şekilde incelenmektedir, ciddi hak ihlalleri oluşturmaktadır.

Post by Nuri Doğan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir