Faaliyet Alanlarımız

Home » Faaliyet Alanlarımız

UZLAŞMANIN EHEMMİYETİ

 

Ülkemizde özellikle son yıllarda yaşanan gelişmeler, vatandaşlarımızın hukuka güvenlerini yitirmesine neden olmuştur. Uzayan yargılamalar; verilen hüküm doğru bile olsa, dava tarafın lehine bile bitse davanın taraflarında tatmin sağlamamaktadır. Bu nedenle basit bir uyuşmazlığın karara bağlanma süresini -temyiz süreci dâhil ortalama 3-4 yıl olarak dikkate alırsak- ve bu sürenin sonunda verilecek kararın ne olacağını da davanın başında %100 garanti etmenin mümkün olmadığını göz önüne alırsak, uzlaşmanın ehemmiyeti net olarak ortaya çıkacaktır. Zira bazen haklı olduğumuz bir konuda bile, tarafların iddialarını ispata yeter delilleri olmaması sebebiyle dava aleyhe sonuçlanabiliyor. Ancak uzlaşma, neticesi itibariyle tarafların uyuşmazlığı bitirmek hususunda ortak iradesi ile ortaya çıkan bir sonuç olduğundan hem süre bakımından hem masraf bakımından hem de sonucu kabullenmek bakımından her iki tarafın da lehine bir durumdur. Bu nedenle hukuk büromuzun en temel prensibi; uzlaşma mümkünse tarafların uzlaşarak uyuşmazlığı sona erdirmesine teşvik edilmesidir. Uzlaşma görüşmelerinde müvekkillerimize, ellerindeki imkânları, avantajları ve dezavantajları anlatarak, yürüdüğü yolda karşılaşması muhtemel riskleri bilerek yürümesi hususunda yol gösteriyoruz. Uyuşmazlığın uzlaşma ile bitmesi durumunda yazılacak sözleşmelerin müvekkillerimizin haklarını koruyacak şekilde düzenlenmesi, yapılacak ödemeler ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda ise sonradan itiraza mahal vermeyecek şekilde tamamlanması için inisiyatif alıyor; müvekkillerimizi yönlendiriyoruz. Büromuza intikal eden uyuşmazlıkların azımsanamayacak kadar önemli bir bölümünü uzlaşma ile bitirmekle iftihar ediyoruz.

Uyuşmazlığın diğer tarafının uzlaşmaya yanaşmadığı veya uzlaşmayı imkânsız kılacak taleplerde bulunduğu takdirde, müvekkilimizin haklarının son kuruşuna kadar alınması hususunda her türlü tedbiri alarak atılması gereken her türlü adımı atıyoruz. Konusunda uzman danışma kurulumuzda konuyu enine boyuna tartışarak süreçte karşımıza çıkması muhtemel her türlü olasılığı hesaplıyor; gereken tedbirleri en ileri düzeyde alıyoruz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?Gönder