Gayrimenkul Davaları

Home » Gayrimenkul Davaları

Müvekkillerimize; gayrimenkul alımı hususunda inceleme ve araştırma yapılması, alım/satım sözleşmesi düzenlenmesi ve gayrimenkul alımı hususunda dikkat edilmesi gereken konusunda danışmanlık veriyoruz. Son dönemde özellikle iletişim araçlarının gelişmesi, hukuk fakültelerinin aşırı derecede çoğalması gibi sebeplerle herkesin her şeyi bildiği ve hukuki bilgiye erişimin kolaylaştığı bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Kötü niyetli kişiler, hukuku iyi niyetli kişilerden daha fazla merak etmekte, tabiri caizse her iş ve işlemin boşluğunu yakalamak için çaba göstermektedirler. Ülkemiz yasaları ve Yargıtay uygulamaları aynı konuda birden fazla yorum yapmaya müsait durumlar oluşturduğu için müvekkillerimize; yapacakları her iş ve işlemi avukatlarına danışmalarını tavsiye ediyoruz. Zira parasını ödeyip satın aldığınız bir taşınmazın satışının iptaline sebep olacak çok sayıda etken ve olgu vardır. Bu nedenle yaptığımız iş ve işlemleri, karşımızdaki kişinin kötü niyetli de olabileceğini düşünerek yahut da kötü niyetli bile olsa bütün açıkları kapalı olduğu için sonradan itiraz edemeyeceği şekilde yapmak gerekmektedir. Bu hususta da en önemli destekçimiz, hukukçumuz olmalıdır. Basit bir gayrimenkul alım satımının ne kadar çetrefilli hallere bürünebileceği ve ne gibi risklere gebe olduğunu işi bilen bir avukata sormak gerekmektedir. Sıkça sorulan sorular bölümünde farklı örnekler üzerinden konunun ciddiyeti açıklanmıştır.

Müvekkillerimize, gayrimenkul alımından başlayarak gayrimenkulleri ile ilgili her konuda danışmanlık veriyoruz. Müvekkillerimizin gayrimenkulleri ile ilgili açmak istedikleri davaları açmak ve takip ederek neticelendirmek; müvekkillerimize ait gayrimenkullerle ilgili açılmış davaları takip ve sonuçlandırmak hususunda yardımcı oluyoruz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?Gönder