İthal Araç Davaları

Home » İthal Araç Davaları

Ülkemizde ithalat ihracat yapıp da yargılanmayan kimse neredeyse yoktur. Devlet, ithalat ve ihracat prosedüründeki bir takım varsayımları doğru kabul ederek ‘‘suçun yoksa beraat edersin’’ mantıksızlığı ile para cezası uygulamakta, savcılıklar eliyle yürütülen soruşturmalar sonucunda Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemeleri’nde davalar açılmaktadır. Açılan davaların kaba bir oranla %50-60’ı vatandaş lehine bitse de uzayan yargılamalar sebebiyle insanlar mağdur olmaktadırlar. Özellikle gümrük davalarında araştırılması gereken hususların ağırlıklı olarak yurtdışı kaynaklı olması sebebiyle inceleme ve araştırmalar çok uzun sürmekte, bu nedenle de vatandaşlar mağdur olmaktadırlar.

Son aylarda (yıllarda) özellikle ihtal araç piyasasında devam eden yargılamalarda çok sayıda insanımız mağdur olmuştur. Kimi mahkemeler araçlara devir yasağı ihtiva eden ihtiyati tedbir koymuş; kimi mahkemeler işi bir adım daha ileri taşıyarak araçların toplatılmasına karar vermiştir. Bu davalarda ağırlıklı olarak yurtdışı tescil ve çifte fatura iddiası ile yargılama yapılmaktadır. Konuyla ilgili yazmış olduğumuz uzunca bir makale, ‘‘makaleler ve emsal kararlar’’ bölümünde mevcuttur. Ancak kısaca ifade etmek gerekirse, tescile tabi eşyalarda (araba, tapu ve gemiler tescile tabidir.) devlet; eşyanın mülkiyet durumu ile ilgili kayıt tutar. Bu kayıtlarda eşyanın malikinin kim olduğu ve devrine mani bir durum olup olmadığı net olarak görünür. Devlet, sicili tutarken; tescile tabi eşyaların nasıl ve ne şekilde devredilebileceğini de kanunları ile belirtir ve vatandaşlara şu güvenceyi verir:

‘‘Benim sicilimde eşyanın devrine engel bir kayıt olup olmadığını incele, devrine mani bir kayıt yoksa benim sicilimde malik olarak görünen kişiden eşyayı benim kanunlarımda gösterdiğim usul ve şekillere uyarak satın alırsan; senin mülkiyet hakkını koruyacağım.’’

Uzun lafın kısası; tüketici durumundaki üçüncü şahısların mülkiyet hakkı devlete emanettir. Mülkiyet hakkının güvencesi devlettir. Devletin yetkili makamı eliyle sicile kaydı yapılmış bir eşyanın geçmişindeki sorunlar vatandaşı bağlamaz. Tüketici olarak, ben bu aracı noterde sözleşme ile almışsam, satıcı da satmaya ehil ve yetkili kişi ise, devlet benim mülkiyet hakkımı korumak zorundadır.

Mülkiyet hakkına müdahale niteliğindeki tedbirler ve yakalama şerhleri tüketicinin denetlemek zorunda olmadığı; denetlese bile bilgi edinemeyeceği bir sebeple konulmaktadır. Çünkü tüketici; satın aldığı araçla ilgili (aracın) Avrupa’dan nasıl ithal edildiğine, çifte fatura olup olmadığına, Türkiye’ye gelmesinden önce Avrupa’da tescil edilip edilmediğine ilişkin bir araştırma yapmak mükellefiyeti olmayan; bir şekilde böyle bir araştırma yapmaya kalksa dahi hiçbir bilgi ve belgeye de ulaşamayacak durumdadır. Bu yönde gümrük eliyle bir araştırma yapıldığı iddiası ile mağdur edilemez. Edilememelidir! Zira burada sorulması gereken en önemli soru şudur: Ey gümrük, madem bu şekilde bir araştırma yaparak bu araçların tescil edilip edilmediğini tespit edebiliyordun, çifte fatura iddialarını teyit edebiliyordun da bu araçlar ithalat işlemleri sırasında gümrükte (gümrük sahasında) senin inceleme ve denetimine sunulmuşken bu araştırmaları neden yapmadın? Araçlar gümrük sahasında iken bu araştırmalar yapılmış olsa, geçmişinde (çifte fatura, yurtdışı tescil vs) bir sorunu olduğu görülen araçlar tespit edilse ve bu araçların tesciline (ve yurtiçi dolaşıma çıkmasına) müsaade edilmeseydi, araçlar hiçbir zaman tüketiciler tarafından satın alınamayacak; dolayısı ile tüketici mağdur olmayacaktı. Kısaca buradaki mağduriyetin temel sebebi devlettir. Mağduriyete sebebiyet veren devlet; tüketicinin maddi manevi her türlü zararını gidermekle mükelleftir.

Bu nedenlerle, tüketicilerin uğradığı zararların devletten tazmini hususunda müvekkillerimize hizmet veriyoruz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?Gönder