İthal Araç ÖTV Affı Düzenlemesi

ÖTV? AF? MAĞDUR? MÜŞTEKİ? SUÇTAN ZARAR GÖREN?
Bir kavram karmaşasıdır süregeldi ve en sonunda ‘‘sıtmaya razı eden’’ formül, kanunlaştı. Fazla yoğun-hukuki tabirlere boğmadan kısaca yeni düzenleme hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu yazıda bize sıkça sorulan soruları baz alarak mümkün mertebe kapsayıcı bir şekilde anlatmaya çabalayacağım:

Af çıktı mı?

Bu kanuni düzenlemeye ‘‘af’’ demek ne kadar mümkündür bilemiyorum, ancak; kısaca:
• Arabasına ağır ceza mahkemeleri tarafından tedbir konulan;
• Arabası ile ilgili gümrük müdürlüklerinde yakalama kararı verilen;
• Arabası ile ilgili gümrük müdürlükleri tarafından ‘‘mülkiyetin kamuya geçirilmesi’’ kararı verilen;
• Arabası ile alakalı hiçbir soruşturma ve idari işlem olmamakla birlikte, olası bir soruşturmanın olumsuz etkilerinden korunmak isteyen kişilere yönelik olarak;

İdareye müracaat etmeleri, idarece hesaplanan ÖTV (tutarının %15’i veya %25’i oranda) miktarı idareye yatıranların,
Araçları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması,
Mülkiyetin kamuya geçirilmesi işleminin sonlandırılması,
Hiçbir işlem yoksa da bir nev’i araçla ilgili bir işlem yapılmayacağı taahhütünün verilmesine dair kanun hükmü yürürlüğe girdi.
Yeni düzenleme kimleri kapsıyor?

Bu düzenleme, TR plakalı olan ve ‘‘grey market’’ denilen ithalatçıların eliyle ülkemize ithal edilmiş olan; ithalatı öncesi tescil gördüğü iddiası ile yahut ithali sırasında çifte fatura/ikiz fatura olarak isimlendirilen yöntemle düşük vergi ödenmek suretiyle tescil görmüş araçları kapsamaktadır.

Bu tarz araçlarla ilgili olarak, idari ve adli işlemler devam etmektedir. Adli işlem, ağır ceza mahkemelerinde devam eden yargılamalardır; idari işlem ise, gümrük müdürlüklerinde devam edegelen işlemlerdir.

Bu kapsamda olup da hakkında hiçbir işlem yapılmayan araçların malikleri de idareye müracaat ederek bu kanun kapsamına alınmak istediğini beyan edebileceklerdir. Bu şekilde, araç maliklerine, aracın ilk tescilinde ödenmesi gereken ÖTV’nin %15’i kadar bedel ödemeleri karşılığında, araçları aleyhinde bir işlem yapılmama garantisi verilmektedir.

Nasıl başvuracağız?

Başvuru, asaleten ya da vekaleten aracın ithalatının yapıldığı gümrük müdürlüğüne yapılacaktır. Araç maliki adına çıkartılacak bir noter vekaletnamesi ile avukat kanalıyla da başvuru mümkündür.

İşlem ne kadar sürer?
İşlemin ne kadar süreceği ya da ne kadar zamanda sonuçlanacağı hususunda kesin bir ifade kullanmak doğru değildir. Esasen işlemin özellikle idari makamlar arasındaki iç yazışmaların yoğunluğu dikkate alındığında normalde ortalama bir hafta on günden önce bitmesinin mümkün olmayacağı şeklinde yorum yapılabilir.

Ancak, gerek araç sahiplerinin başvuru yoğunluğu, gerekse de gümrük müdürlüğü içerisinde işlem için görevlendirilecek memur sayısı; yapılacak işlemin uzaması ya da hızlı sonuçlanmasına doğrudan etki edecektir.
Neden bizden ödeme yapmamız isteniyor?

www.nuridogan.av.tr internet sitemizde, ithal araçlarla alakalı devam eden yargılamalar, yargılamalardaki iddialar, tarafların savunmaları ve diğer ana konularda detaylıca izahat yapmıştık. Bu yazılarımızda, ikinci el araç almış kişilerin (tüketicilerin/vatandaşların) ÖTV mükellefi olmadıkları, devletin emrettiği usullere uygun olarak araç sahibi olmuş kişilere geriye dönük bir takım -ispatlanamamış- iddia ve isnatlarla zarar verilmesinin; tüketicilerin (vatandaşların) araçlarına tedbir konulmasının; araçların bağlanmasının hukuka aykırı olduğu hususunda detaylı değerlendirme yapmıştık. Bu nedenle burada bu konulara tekrar yer vermeyeceğiz.

Neden bizden ödeme yapmamız isteniyor, sorusuna kısaca cevap vermek gerekirse, devlet şunu söylemektedir: ‘‘Devam eden davalardan, inceleme ve soruşturmalardan bağışık tutulmayı (veya bu inceleme/soruşturmalardan) zarar görmemeyi; devam eden zararın sonlanmasını talep ediyorsanız size ait araç tescil edilirken ben ÖTV kaybettim, zararım var, bu zararın bir kısmını bana öderseniz, sizi bu sürecin dışında tutarım, aracınızdaki tedbiri kaldırırım, aracınızı size iade ederim,’’ demektedir.

Yargı kararı ile araç üzerindeki tedbirin kaldırılması aşırı uzun zaman aldığı için; belki de uzun süren yargı sürecinin sonunda aracı iade almak mümkün ol-a-mayabileceği için riski ortadan kaldırmak maksadıyla ve uzayan sürecin olumsuz etkilerinden korunmak maksadıyla bu kanundan yararlanmak gerekeceği kanaatindeyim.

Bizden haksız yere tahsil edilen/edilecek meblağların geri alabilecek miyiz?
www.nuridogan.av.tr internet sitemizde ve bu yazıda yukarıki bölümlerde kısaca değindiğimiz üzere, tüketici; devletin kendisine verdiği (mülkiyete dair belge) -araç ruhsatına- güvenerek araç satın almaktadır. Tersinden ifade etmek gerekirse, araç malikleri; -aracı kendisine satandan da daha çok- devletin kendisine ruhsat vermesine güvenerek araç satın almakta, ruhsatı (kendi adına) çıkarılamayan resmi/noter devri kendi adına verilemeyen aracı satın almamakta, bu durumdaki araçlara para ödememektedir.

Bilindiği gibi, ikinci el araç alım satımlarında ÖTV ödenmesi yahut ikinci el araç sahiplerinden ÖTV tahsil edilmesi gibi bir kanuni düzenleme ve uygulama yoktur. İkinci el araç alım satımlarında ÖTV doğmaz, ÖTV ödenmez. Aracın kaydında bir sorun yokken, aracın kendi adına tescil edilmesine, aracın (devlet tarafından tutulan) sicil kayıtlarında hiçbir sorun olmamasına güvenerek alım yapan tüketiciden, aracın ÖTV’sinin eksik ödendiği iddiası ile tahsilat yapılmasının, hukukta hiçbir yeri yoktur.

Dolayısı ile, devletin tesciline (araç ruhsatına) güvenerek alım yapan tüketiciyi yanıltan, bu bedeli ödemesine sebep olan; devlettir. Bu bağlamda, aracına tedbir konulan yahut aracı bağlana ya da aracının mülkiyeti kamuya geçirilen tüketiciden; ÖTV adı altında tahsilat yapılmasını öngören kanun hükmü; Anayasal bir hak olan mülkiyet hakkına müdahaledir, haksızdır. Bu bakımdan tüketiciler, ödedikleri/ödeyecekleri bedelin iadesi için idareye karşı dava açabilirler.

Gerek araçlarla ilgili idare nezdindeki işlemler, gerek mahkeme nezdindeki işlemler, tedbirin kaldırılması ve araçların sahiplerine iadesi süreçlerini takip hususunda hizmet vermekteyiz. Vekaletname örneği için nuridoghan@gmail.com mail adresinden, 05327779885 numaralı telefon üzerinden arama, SMS ve whatsapp üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Adresimiz : Üniversite Mahallesi Civan Sokak Allure Tower Kat: 15 Daire: 216 Avcılar/İSTANBUL

Post by Nuri Doğan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir