İthalat Beyannamesi ve Ek Beyan Nedir?

Eyl 26, 2015

dogannuri

Genel

0

İthalat beyannamesi, ithal edilen bir eşyanın gümrük işlemleri sırasında (ödenmesi gereken vergilere esas olmak üzere) eşyanın niteliği ve değeri üzerinden gümrük idaresine sunulan beyannamedir. Gümrük idaresince alınacak vergiler bu beyan değerleri üzerinden tahsil edilmektedir.

İthalat beyanname değerlerinin doğru beyan edilmesi, vergilerin doğru tahsili açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle devlet, gerçek alım değeri üzerinden beyanname sunulmasını sağlamak için bir takım tedbirler almaktadır. Bu tedbirlerin en önemlisi de ‘‘referans fiyat uygulaması’’dır. Bu uygulama, ithal edilen bir eşya hususunda eşyanın değerinin devlet (gümrük idaresi tarafından) araştırılarak tespiti ve ithalatçıların beyanname değerlerinin idare tarafından tespit edilen değer üzerinden teyit edilmesi şeklinde uygulanmaktadır.

Bu uygulamanın sonucu olarak bir ithalatçı, yurtdışından hediye ya da promosyon olarak bile bir araç satın alsa, bu aracın beyanname değerini ‘‘0’’ TL üzerinden beyan edememektedir. Yani devlet, esasen beyana tabi olan alım değerini, ithalatçıya bildirir ve bu değer üzerinden beyanname sunmasını dayatır. İdare tarafından tespit edilen değer üzerinden beyanname sunulmamasının yaptırımı ise satın aldığınız aracın gümrük sahasında ‘‘belirsiz bir süre boyunca’’ bekletilmesidir. Çoğu sipariş üzerine ithal edilmiş olan araçlar için araçların gümrük sahasında uzunca bir süre beklemesini göze alamayan ithalatçı esnaflar, devletin tespit ettiği referans değerler üzerinden beyanname sunmak suretiyle araçların ithalat işlemlerini tamamlamayı tercih etmektedirler.

Burada izah edilen ‘‘referans fiyat uygulaması’’ temelde mantıklı bir uygulamadır. Ancak devlet (gümrük idaresi) bu uygulamada iki temel hata yapmaktadır. Birincisi referans fiyatların tespiti esnasında sadece distribütörlere sorularak elde edilen verilerin baz alınması; ikincisi de bu referans fiyatların distribütörlere uygulanmamasıdır. Bu fiyatlar, sadece ithalatçı esnaflara uygulandığından distribütörler; gümrük idaresine ‘‘çılgın’’ yüksek değerler üzerinden veri bildirimi yapmakta, bu suretle referans fiyatların olağandışı yüksek oluşmasını sağlamaktadırlar. Bu nedenle ithalatçı esnaf, ister istemez gerçek alım değerlerinden daha yüksek değerler üzerinden beyanname sunmak zorunda kalmaktadırlar.

Bu konuda da gümrük idaresi ‘‘ek beyanname’’ üzerinden çözüm bulmuştur. Yani ithal edilen araç gümrük sahasında iken hangi değer üzerinden beyanname sunması gerektiği idarece esnafa şifahen söylenmekte, esnafın alım değeri daha düşükse ek beyanname düzenlemekte, bu suretle idare tarafından bildirilen değer üzerinden ithalat beyannamesi sunulmaktadır. Bu uygulamayı kabul etmeyen esnafın araçları gümrük sahasında ‘‘inceleme ve araştırmanın bitmediği’’ gerekçesiyle bekletilmektedir. Gümrük işlemleri doğrudan devletin egemenlik hakkını ilgilendiren bir uygulama olduğundan devletin inceleme ve araştırmasını kısıtlayan, engelleyen veya sınırlandıran hiçbir norm bulunmamaktadır. Bu nedenle ithalatçı esnaf, bildirilen beyan değeri üzerinden evrak düzenlemekte, araçların ithalat işlemlerini tamamlamaktadır.

Post by Nuri Doğan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir