İtirazın Kaldırılması / İptali Davaları

Home » İtirazın Kaldırılması / İptali Davaları

Bilindiği üzere icra takip hukukunda alacağın mevcudiyetine yönelen bir itiraz vuku bulduğu zaman bu itiraz(lar) bertaraf edilmeksizin takip hukukuna dair işlemlere devam edilmesi mümkün değildir. İcra hukukuna dair itirazların bertaraf edilebilmesi için (şartlarına göre) itirazın kaldırılması ya da itirazın iptali davaları açarak takip edip sonuçlandırmak gerekmektedir. Biz de müvekkillerimize, bu davaların takibi hususunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?Gönder