Lüks Araçlardaki Kaçak Araba İddiası İle Konulan Tedbirler, El Koymalar ve (Olası) Müsadere Kararı Açısından İdarenin (Devletin) Sorumluluğu

Eyl 26, 2015

dogannuri

Genel

0

Yukarıdaki makalelerimizde, araç alırken dikkat edilmesi lazım gelen hususlardan başlayarak araçlar hakkındaki iddiaların mesnetsizliği, konulan tedbirlerin ve müsadere talebinin haksızlığı hususları  (mümkün olduğunca) kısaca izah edilmiştir. Aşağıda sorumlu makamlar ve sorumluluk sebepleri kısaca açıklanmıştır: (Sorumluluk sebepleri açılan davaların haklı veya haksız olduğu varsayımlarına göre farklılık gösterebilir.)

Yukarıda da izah edildiği üzere, tescile tabi eşya olması sebebiyle sicil kayıtlarına güvenerek alım yapan üçüncü şahsın (olası) zararlarından devlet sorumludur.

İyi niyetli üçüncü şahıslar elindeki eşyaların müsaderesini yasaklayan açık mevzuat hükümleri çerçevesinde (bu hükümlere aykırı olarak verilecek olası) müsadere kararından (hâkim ve savcıların fiillerinden doğan zararlardan sorumlu olması itibariyle Adalet Bakanlığı) dolayısı ile devlet sorumludur.

Alım yaparken sicil kayıtlarını incelemekten başka bir yükümlülüğü olmayan, sicil kayıtları haricinde bir evraka erişimi de mümkün olmayan tüketicilerin mağduriyetinden devlet sorumludur.

Araçların ithalatı sırasında gereken inceleme ve araştırmayı eksik yaparak sahte fatura ile ya da ikinci el olan arabayı sıfır gibi ülkeye girmesine müsaade eden Gümrük Bakanlığı (hizmet kusuru) nedeniyle sorumludur.

Araçların tescil makamı olarak İçişleri Bakanlığı, sorunlu eşyayı tescil etmiş olmakla sorumludur. Ayrıca polis, jandarma ve istihbarat gücü ile kaçakçılığı önlemedeki aktif yükümlülüğünü yerine getirmeyerek yurda kaçak ve sahte belge ile araç girmesine sebebiyet verdiği için İçişleri Bakanlığı (hizmet kusuru nedeniyle) sorumludur.

Sonuç olarak açılan davalar ve konulan tedbirler haklı olsa gerçekten araç yurda kaçak/sahte evrakla ya da ikinci el olarak girmiş de olsa; açılan davalar ve konulan tedbirler haksız da olsa devlet; iyi niyetli üçüncü kişi durumundaki tüketicilerin zararlarından sorumludur.

Post by Nuri Doğan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir