Miras Hukuku’na İlişkin Davalar

Home » Miras Hukuku’na İlişkin Davalar

Miras hukukuna ilişkin olarak, müvekkillerimize kalan mirasın tespiti, diğer mirasçılarla mirasın paylaşılmasına ilişkin görüşmelerin yürütülmesi hususunda danışmanlık veriyoruz. Miras davalarında en çok karşılaştığımız dava türü, miras bırakanın; mirasçılar arasında adil ve eşit davranmaması sebebiyle yaptığı haksızlıklar nedeniyle açılması gereken davalardır. Bu hususta, genel bir ifadeyle dile getirmek gerekirse, miras bırakanın hayatta iken diğer mirasçılarından mal kaçırmak maksadıyla yaptığı işlemler (tapu devirleri, para ve mal hibeleri vs) iptale tabidir.

Yine miras nedenli izalei şüyu davaları açılması ve davaların takibi, neticelendirilmesi hususunda müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Miras mallarının mirasçılardan sadece biri tarafından kullanılıyor olması veya sadece bir veya birkaç mirasçının yararlanmasında olması sebebiyle ecrimisil (kira alacağı) davaları açılması, davaların takibi ve neticelendirilmesi hususunda müvekkillerimize hizmet veriyoruz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?Gönder