Sözleşmeler Hukuku

Home » Sözleşmeler Hukuku

Müvekkillerimize;

Sözleşme yazımı, taslak sözleşmelerin düzenlenmesi, yazılmış sözleşmelerin tashih ve düzenlenmesi, yazılması düşünülen sözleşmelerde dikkat edilecek hususların belirlenmesi konularında yardımcı oluyoruz.

Sözleşme yazılması hususunda; ‘‘her şey yolunda giderse’’ bakış açısıyla değil; ‘‘her şey ters giderse’’ bakış açısıyla değerlendirme yapıyoruz. Zira sözleşme, işler ters gittiğinde oluşması muhtemel uyuşmazlıkların çözülmesi için yazılır; uyuşmazlık, taraflar arasında çözümlen-e-mediği takdirde mahkemeye ibraz edilmek üzere hazırlanır. Bu nedenle ‘‘kendi aramızda’’ diyerek yazılan ve ‘‘her şey yolunda giderse’’ olacakları düzenleyen sözleşmelerin, sözleşme yazılmasının mantığına ters olduğunu düşünüyoruz. Dolayısı ile sözleşmelerimizi; tarafların gerçek iradesini, taleplerini ve beklentilerini karşılayacak ve açıklayacak şekilde düzenliyor, mevzuatımız ve yargı uygulamalarını da dikkate alarak talepler ve beklentiler karşılanmadığı zaman yaptırımının ne olacağını sözleşmeyi üçüncü kişiler okuduğu zaman dahi net olarak anlayabilecekleri şekilde ifade edecek şekilde kaleme alıyoruz.

Dolayısı ile sözleşme düzenlenmesi, sözleşmeye uyulmaması halinde müvekkilimizin haklarının korunması, düzenlenen/düzenlenmiş bir sözleşme sebebiyle müvekkilimizin haklarının tespit edilerek müvekkile raporlanması, konu mahkemeye intikal ettiğinde müvekkilimizin haklarının korunması ve savunulması; davaların sonuçlandırılması konularında hizmet veriyoruz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?Gönder