Şuf’a (Önalım Hakkı) Davaları

Home » Şuf’a (Önalım Hakkı) Davaları

Şuf’a (önalım) davası da izalei şuyu (ortaklığın giderilmesi) davasında olduğu gibi, ”hiç kimsenin istemediği kişi ile ortak olmaya zorlanamayacağı” ilkesinden doğan bir dava türüdür. Kısaca bir gayrimenkulün ortaklarından biri gayrimenkuldeki ortaklık hakkını (hissesini) satmak istiyorsa öncelikli alım hakkının diğer ortağa ait olduğu şeklinde ifade edilebilir. Öncelikli alım hakkı kullandırılmayan taraf, açacağı dava ile üçüncü şahsın gayrimenkul hissesine ödediği bedeli ödemek kaydıyla tapunun iptalini sağlayabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Ortağın şuf’a hakkını kullanmasını engellemek maksadıyla yüksek değer üzerinden ”gösterilen” satış ve devirlerde mahkeme, gayrimenkulün gerçek rayiç değeri üzerinden ödemeye hükmetmektedir. Biz de müvekkillerimize şuf’a davası açmak ve açılmış şuf’a davalarının takibi hususunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?Gönder