Tapu İptal Davaları

Home » Tapu İptal Davaları

Tapu ve nüfus kayıtları bir devlet için ”namus” hükmündedir. Tapular, bazen herhangi bir sebeple kayıtlarda gerçek malik adına görünmüyor olabilir. Bazen tapu sahipleri irade sakatlığı (yanıltılma) yoluyla gerçek iradeleri tapuyu devretmek olmadığı halde tapuyu devretmiş olabilirler. Bazen tapu sahipleri kötü niyetli olarak mirasçılarından ya da alacaklılarından mal kaçırmak gibi maksatlarla üçüncü şahıslara devredilmiş olabilir. Tapu kayıtları sahte evrak gibi usulsüzlüklerle üçüncü kişilere devredilmiş olabilir. Bazı durumlarda da tapuyu devretmesi gerektiği halde malik tapuyu devre yanaşmıyor olabilir. Bu gibi durumlarda, tapunun iptali ve gerçek maliki için dava açılması gerekir. Müvekkillerimizin benzer uyuşmazlıkları ile  ilgili olarak tapu iptali ve tescil davası açmak hususunda veya müvekkillerimizin aleyhine açılmış tapu iptali ve tescil davalarının takibi ve sonuçlandırılması hususunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?


color
http://nuridogan.av.tr/wp-content/themes/dogan/
http://nuridogan.av.tr/
#EDB44D
style1
scrollauto
Yazılar yükleniyor...
#A0A0A0
on
none
loading
#A0A0A0
Sort Gallery
http://nuridogan.av.tr/wp-content/themes/dogan
on
yes
yes
off
on
Newsletter Input text
off
off
Gönder