Tasarrufun İptali Davaları

Home » Tasarrufun İptali Davaları
Borçluların en sık başvurduğu yollardan birisi, haklarında bir icra takibi başlama arefesinde kendilerine ait menkul ve gayrimenkul malları muvazaalı (anlaşmalı) işlemlerle güvenebilecekleri kişiler üzerine devir ve teslim etmek kaydıyla mal kaçırmaktır.
Hemen herkesin aklında ve gönlündeki bir uygulama olan bu ”anlaşmalı” işlemler, İcra ve İflas Kanunu’nda da düzenlemelere konu olmuş; şartları çerçevesinde anlaşmalı işlemlerin iptale tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.
İptale tabi bir tasarrufun olup olmadığı hususunda derinlemesine inceleme ve araştırma yaparak başladığımız süreçte müvekkillerimize alacaklarının tahsilini sağlamak adına tasarrufun iptali davası açmak ve takip ederek sonuçlandırmak hususunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?Gönder