Tazminat Davaları

Home » Tazminat Davaları

Sürekli gelişen ve değişen dünyada zarar kavramı da dünya ile birlikte gelişmekte ve genişlemektedir. Devlet, kişilerin uğradığı zararları engellemek için tedbirler almakta, kişilerin uğraması muhtemel zararların nasıl karşılanacağına ilişkin olarak da hukuk sisteminde düzenlemelere yer vermektedir. Bu kapsamda tazminat hukuku, hukuk sistemimiz içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Müvekkillerimize, sözleşmeler hukuku çerçevesinde kişilerin uğradığı/uğrayacağı maddi ve manevi zararların giderilmesi (zararları tazmin) hususunda benzer konularda verilmiş emsal Yargıtay kararlarını da gözönüne alarak davalar açılması, davaların takibi ve sonuçlandırılması; kendilerine karşı açılmış davalarda müvekkillerimizin savunulması konularında hizmet vermekteyiz.

Tapulara haksız el atma varsa, el atmanın kaynağı devlet olsun vatandaş olsun, tazminat hakkı doğar. Trafik kazaları sebebiyle hem araçlarda hem de yaralanmalar sebebiyle şahıslarda meydana gelen zararlar açısından maddi ve manevi tazminat hakkı doğar. Yapılan bir sözleşmenin haksız olarak feshedilmesi durumunda kişilerin (veya şirketlerin) sözleşme feshedilmemiş olsaydı elde edeceği karı tazminat davası ile talep edebilir. Tazminat davası ile ilgili örnekleri çoğaltmak mümkündür. Kısaca müvekkillerimizin maddi ve manevi zararlarının karşılanması için açılacak davaların takibi hususunda hizmet veriyoruz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?Gönder